Netikett

Netikett

Att arbeta fram gemensamma regler för hur vi är mot varandra online är viktigt att göra tillsammans på varje skola men också i var klass. Dessa bör täcka in hur vi skriver till varandra online, hur vi skriver om varandra i vår egen grupp men också hur vi agerar som en grupp gentemot andra. Vikten av att var skola göra sina egna är att de då blir anpassade utifrån de behov som finns på den egna skolan. De kan med fördel tas fram i samråd med elevråd och klassråd för att ge eleverna inflytande och insikt kring netikett. De bör inbegripa förhållningssätt vid onlinemöten, agerande i chatter, hur vi uttrycker oss och formulerar oss online men också hur vi bemöter tråkiga kommentarer och direkta kränkningar.


Vad är Netikett?

Enligt NE:

“Några allmänt vedertagna och accepterade netikettregler finns inte, men internetportaler, chattforum och privatpersoner har formulerat egna regelsamlingar. Reglerna berör i hög grad diskussionsgrupper på internet och chattforum. I sådana sammanhang bör t.ex. personangrepp inte förekomma.”

“Andra regler kan gälla det tekniska bruket av internet, t.ex. att formattyper och tecken som gör att meddelanden eller dokument kan läsas av så många som möjligt bör användas.”

20200324 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/netikett


Förklaring Netikett på Wikipedia:

“Netikett är rekommendationer för uppförande på Internet, främst vid skriftlig kommunikation vid till exempel e-post, e-postlistor, chatt, diskussionsgrupper.”

20200324 https://www.wikiwand.com/sv/Netikett


Här är tips på var du kan hitta mer att läsa om detta:

Skolverkets sida om säkerhet online:

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/sakerhet-pa-natet


Digitala lektioner från Internetstiftelsen som du som pedagog kan använda dig av för att tillsammans med dina elever lära er mer om detta:

https://digitalalektioner.se/lektion/vi-ar-alla-kallor/