Checklistor

Checklistor för skolledning, pedagog, elev och Chromebook

Checklista skolledare
Checklista pedagog
Checklista Chromebook
Beställning av konton för tillfällig personal
Inför nätbaserad undervisning

*För utskrift, klicka i det högra hörnet på något av dokumenten!

Överenskommelse mellan elev och skolan vid lån av digital enhet

Överenskommelse mellan skola och elev om lån av digital enhet.docx
Överenskommelse mellan skola och elev om lån av digital enhet - engelsk version.docx

Komin kan du läsa om Chromebooks i grundskoleförvaltningen