Google Meet

Google Meet - Videomöte och undervisning online

Google Meet - Aktivera och inaktivera Meetlänk i Classrom.webm

Google Meet länk i Google Classroom

Aktivera och inaktivera Google Meet länk i Google Classroom och ta kontroll över mötet.


Hur kan du som pedagog använda smågrupper i din klass? (Google Workspace for Edcuation Plus licens)

Skapa smågrupper i förväg i Google Kalender

Närvarospårning i Google Meet (Google Workspace for Edcuation Plus licens)

Användare får automatiskt en närvarorapport på sin Gmail för vem som deltagit på mötet.

Google Meet - Smågrupper (Breakout Rooms)

Förbättrad undervisning och inlärning med Enterprise licens

Med Enterprise-licenser är det möjligt att;

  • dela in elever i smågrupper

  • använda funktionen frågor & svar

  • använda enkäter

Google Meet i kombination med Google Classroom och kalender

Ett bra sätt att genomföra en fjärrundervisning som pedagog med din klass är att använda Google Meet i kombination med ett Classroom och Google kalender.

Instruktioner - skapa videomöte i Google Meet via Google kalender

Skapa ett videomöte i Hangouts Meet

Tips - videomöte i Google Meet för pedagoger

Tips för videomöte i Hangouts Meet - pedagog

Instruktioner - Bjuda in till Google Meet genom Google Classroom

Instruktioner - Skapa ett videomöte i Google Meet med enskild elev

Bjuda in till Google Meet genom Google Classroom
Skapa ett videomöte i Google Meet - enskild elev och grupprum

Digitalt utvecklingssamtal i Google Meet

Digitalt utvecklingssamtal i Google Meet - pedagog
Digitalt utvecklingssamtal i Google Meet - vårdnadshavare

Digitalt föräldramöte i Google Meet

Digitalt föräldramöte i Google Meet - pedagog
Digitalt föräldramöte i Google Meet - vårdnadshavare

Digitalt luciafirande/digital skolavslutning i Google Meet

Digitalt Luciafirande via Google Meet - pedagog
Digitalt luciafirande i Google Meet - vårdnadshavare

Viktigt att tänka på!

Utifrån dataskyddslagstiftningen rekommenderas skolorna att inte behandla fler personuppgifter om elever och personal än vad som är nödvändigt för verksamheten. Det gäller även foto, film och ljudupptagning på identifierbara elever och personal. Om skolan fotograferar eller filmar exempelvis luciafirande bör det enbart ske som en del i den pedagogiska dokumentationen, vilket inte inbegriper någon publicering eller spridning. Om foto, film eller ljudupptagning som innehåller identifierbara elever ändå avses publiceras eller spridas till vårdnadshavare eller allmänhet krävs att skriftliga samtycken inhämtas från berörda elevers vårdnadshavare innan publicering/spridning. Om vårdnadshavare är målgruppen för foto och filmklipp där elever deltar bör Infomentor användas, eftersom Infomentor är skolans huvudsakliga informationskanal mot vårdnadshavare.

På Komin finns mer information om fotografering och filmning i grundskolans verksamhet, samt det styrdokument för foto & film som gäller: Länk

Information från Integritetskyddsmyndigheten om att livesända luciatåg. Länk


Livestreama undervisningen med Google Meet

Få hjälp med Google Meet och hur en livestream med dator eller mobiltelefon kan utföras