InfoMentor

InfoMentor - Lärplattform grundskola

huvudsaklig kommunikationskanal till vårdnadshavare

InfoMentor är grundskolans huvudsakliga kommunikationskanal gentemot elever och vårdnadshavare. I InfoMentor ska skolan kommunicera nyheter och veckoplan till elever och vårdnadshavare.

Lärarna delar med sig av sin pedagogiska planering i kunskapsrum skapade för sina respektive ämnen. Skolans schema är integrerat i InfoMentor och kalendern används för att tydliggöra datum för inlämning av arbetsuppgifter.

Den summativa bedömningen av elevernas kunskapsutveckling sker löpande i kunskapsmatriser, som är kopplade till lärarens kunskapsrum. Elever och vårdnadshavare kan även hitta kontaktuppgifter till lärarna i InfoMentor.

InfoMentor - Information på KomIn

InfoMentors webbplats