Nätbaserad undervisning

GRF Malmö

Stöd till skolledning och pedagoger i grundskolan Malmö

Webbplatsen har utvecklats för att stödja skolledning och pedagoger på våra grundskolor inför en eventuell övergång till nätbaserad undervisning efter beslut av huvudman.

Innehållet på webbplatsen är i dagsläget ett generellt stöd inför en eventuell övergång till nätbaserad undervisning. Lokala variationer och anpassningar sker utifrån enskilda verksamheters behov och resurser.

Den här webbplatsen uppdateras kontinuerligt.

Följ informationen på Komin

Coronaviruset - regler för skolor

Kontakt & support

Kontaktpersoner skolområden

Område A - Annika Wibergh, annika.wibergh@malmo.se

Område B - Nils Nilsson, nils.nilsson@malmo.se

Område C - Peter Rosenqvist, peter.rosenqvist@malmo.se

Område D - Amanda Cederberg, amanda.cederberg@malmo.se

Område E - Martina Soomro, martina.soomro@malmo.se

Område SoS - Annika Emanuelsson annika.emanuelsson@malmo.se

Digital support

Behöver du support eller stöter på problem vänder du dig i första hand till er skolas IT-pedagog.

I andra hand kan du nå grundskoleförvaltningens centrala support genom att klicka på knappen nedan.

Artiklar

På onsdagens konferenstid höll rektor Francesca Eklund på Tygelsjöskolan ett förberedande möte med den pedagogiska personalen om nätbaserad undervisning. Hon hade bjudit in oss från Utvecklingsavdelningen för att vi skulle lyssna in personalen och agera som ett stöd i de frågor som eventuellt skulle komma upp.

Vi fortsätter att följa arbetet på Tygelsjöskolan kring deras digitaliseringsarbete som mycket tydligt följer samma utveckling som på många andra skolor runt om i Malmö. Vi har gått på djupet och intervjuat skolledning och personal för att ta reda på hur de ser på det arbete de utför och vi möttes av många olika röster som speglar vad pedagoger över hela världen funderar kring just nu.

Nu mer än någonsin är det viktigt att vi delar med oss av det vi arbetar med för att hjälpa varandra att utvecklas tillsammans. På skolorna pågår febril aktivitet att hitta lösningar, samla material och skapa struktur för hur undervisning kan digitaliseras men också hur den skulle kunna köras som nätbaserad undervisning.

Vi avslutar vår serie om Tygelsjöskolan då vi fått följa dem, deras tankar och arbete kring digitalisering under våren 2020. Hur de satsar på de yngsta eleverna genom att tidigt införa digitala verktyg och enheter.