Assisterande teknik

Upphandlade digitala verktyg och lärresurser - assisterande teknik

Verktyg som du loggar in på med hjälp av ditt Google-konto

Finns under Bokmärken eller som webbläsartillägg i Chrome-webbläsaren

Information om hur du loggar in på Chrome-webbläsare klicka på denna instruktionsfilm

Appar till iPad ClaroSpeak och ClaroScanPen

Inläsningstjänst

Inlästa böcker och läromedel.

Innehåller även Begreppa (fd Studiestöd på modersmål).

App till iPad ILT - Inläsningstjänst (Logga in med ditt Google-konto)

Mattetecken Tillägg i Google Dokument

Mattetecken gör det enkelt att i Google Dokument skriva in många av de specialtecken som används inom matematik och naturvetenskap. Enkelt gränssnitt för vanliga och avancerade matematiska tecken. Välj mellan enkel eller avancerad vy av tecken.

Manual för att hämta tillägget.

Verktyg som kräver särskild inloggning fås av kontoadministratör på din skola eller på GRF

Vänligen lägg beställning för behörighet till inloggning och gör felanmälan via IT-System skola

Lexia Provia

Digitala språkförstärkande övningar och tester i svenska. Läs- och skrivinlärning för elever i behov av särskilt stöd.

WidgitOnline

Stöd inlärning och kommunikation samt ökad förståelse och delaktighet genom att skapa symboldokument, bildkort, scheman och arbetsblad i din webbläsare.

App till iPad Widgit Writer

Skriv med symbolstöd i dokument.

Logga in med samma inloggning som på webbplatsen.