Google Classroom

Google Classroom - basen för din undervisning

Google Classroom - basen för din undervisning (1).pdf

Länk till dokumentet Google Classroom - basen för din undervisning *För utskrift, klicka i det högra hörnet på dokumentet!

Plagiatrapport i Classroom - Enterprise licens

Du och dina elever kan använda plagiatrapporter för att kontrollera att arbetet inte innehåller plagiat.

Google Classroom - Så här gör du!

Skapa ett Classroom

Hur kan du skapa ett Classroom?

Google Classroom är basen för din undervisning och ger elever en samlad plats för det som rör undervisningsinnehållet. I Google Classroom kan läraren göra en formativ bedömning.

Skapa en uppgift

Hur skapas en uppgift i Google Classroom?

Skapa en uppgift och ge information om hur uppgiften ska genomföras.

Lägg till en elev

Hur kan en elev läggas till i ett Classroom?

Det finns två olika sätt, antingen om eleven har tillgång till kurskoden eller om eleven har blivit inbjuden av läraren genom ett mail.

Dela med klassen i flödet

Hur kan ett inlägg delas med klassen i flödet på Classroom?

Genom att dela inlägg som en fil, länk, video eller ställa en fråga till klassen så byggs ett flöde upp i kronologisk ordning.

Dela med Classroom

Hur kan arbetsflödet förbättras i Classroom?

Lärare och elever som använder webbläsaren Chrome kan dela webbsidor med hjälp av Chrome-tillägget "Dela med Classroom". Lärare kan även skapa hemuppgifter och meddelanden med hjälp av tillägget.