Verktyg

Digitalt stöd för pedagoger i skolan

Förvaltningen rekommenderar användning av de verktyg och resurser som beskrivs på dessa sidor, dels för att följa dataskyddsförordningen (GDPR) och dels för att kunna spåra missbruk vid eventuella incidenter.

Med Google Classroom blir undervisningen mer betydelsefull och produktiv tack vare effektivare hemuppgifter, ökat samarbete och främjad kommunikation.

Med Meet kan du ha videomöten med dina elever och kollegor när du vill från en dator eller mobil enhet.

Google Jamboard är en digital whiteboard, där du och dina elever kan samarbeta online på en dator eller en mobil enhet. I Google Jamboard kan du skriva och rita med en digitalt ritverktyg, dra och ändra storlek på text och bilder, infoga och skriva på digitala post-it lappar, infoga bilder och webbsidor, lägga till Google Dokument, Kalkylark och presentationer dela dina jams och samarbeta i dem med andra.

ChromEx är ett digitalt verktyg för prov, läxförhör och inlämningar som ska genomföras i en låst skrivyta.

Google Chat gör det lätt att jobba tillsammans på ett och samma ställe enkelt och effektivt. Från direktmeddelanden till gruppkonversationer.

InfoMentor är grundskolans huvudsakliga kommunikationskanal gentemot elever och vårdnadshavare.