Verktyg

Digitalt stöd för pedagoger i skolan

Förvaltningen rekommenderar användning av de verktyg och resurser som beskrivs på dessa sidor, dels för att följa dataskyddsförordningen (GDPR) och dels för att kunna spåra missbruk vid eventuella incidenter.

Med Google Classroom blir undervisningen mer betydelsefull och produktiv tack vare effektivare hemuppgifter, ökat samarbete och främjad kommunikation.

Med Meet kan du ha videomöten med dina kollegor när du vill från en dator eller mobil enhet.

Google Chat gör det lätt att jobba tillsammans på ett och samma ställe enkelt och effektivt. Från direktmeddelanden till gruppkonversationer. "Google Chat" är i dagsläget enbart tillgängligt för personal.

Screencastify är ett program/tillägg i Google Chrome som gör det möjligt att spela in kameran eller webbsidor direkt i webbläsaren. Inspelningarna hamnar i Drive och det går även att dela inspelningen direkt till Classroom.

InfoMentor är grundskolans huvudsakliga kommunikationskanal gentemot elever och vårdnadshavare.