Distansundervisning

Distansundervisning

Distansundervisning innebär att undervisningen inte är bunden till en viss plats eller tid.

Genom att använda sig av informations- och kommunikationsteknik delar en lärare med sig av sitt undervisningsinnehåll till sina elever, utan att stå i direkt kontakt med varandra i realtid.

Genom att kombinera de digitala verktyg, som föreslås inom strukturen för sammanhållen pedagogisk digital lärmiljö, kan skolor genomföra online-lektioner och därigenom ge sina elever fortsatt tillgång till sina lärares undervisningsmaterial, återkoppling och stöd trots att ingen av dem befinner sig i ett fysiskt klassrum.

Google Classroom - förslag på lektionsmodell för distansundervisning

*För utskrift, klicka i det högra hörnet på dokumentet!

Google Classroom - förslag på lektionsmodell för distansundervisning.pdf