Distansundervisning

Distansundervisning

Distansundervisning innebär att undervisningen inte är bunden till en viss plats eller tid och kan vara både analog och digital.

Genom att använda sig av informations- och kommunikationsteknik kan en lärare dela med sig av sitt undervisningsinnehåll till sina elever, utan att de står i direkt kontakt med varandra.

Skolverket - Skillnaden mellan fjärrundervisning och distansundervisning

Skolverket - Fjärrundervisning i olika skolformer

Stöd för nätbaserad undervisning

*För utskrift, klicka i det högra hörnet på dokumentet!

Stöd för nätbaserad undervisning när både lärare och elever befinner sig hemma 2021-01-11.pdf
Bilaga 1 Stöd för nätbaserad undervisning när lärare undervisar från annan plats (1).pdf

Google Classroom - förslag på lektionsmodell för distansundervisning

*För utskrift, klicka i det högra hörnet på dokumentet!

Google Classroom - förslag på lektionsmodell för distansundervisning.pdf