Fjärrstyrning

Fjärrstyra med Chrome Remote Desktop till en annan dator

IT/IKT-ansvariga kan ge support och fjärrstyra elevs dator genom Chrome Remote Desktop för att lösa ett tekniskt problem

Chrome Remote Desktop_Fjärrstyrning_Dator.mp4

Fjärrstyrning - Chrome Remote Desktop för Chromebook och PC

Har du tekniska problem med din Chromebook eller PC kan du få support genom att ge tillgång till fjärrstyrning

Chrome Remote Desktop_Fjärrstyrning_Mac_ver2.mov

Fjärrstyrning - Chrome Remote Desktop för Mac (utan ljud)

Har du tekniska problem med din Mac kan du få support genom att ge tillgång till fjärrstyrning

Manual - Fjärrstyrning

Fjärrstyrning Support program Chrome Remote Desktop

Flödesschema - Fjärrstyrning

Vid datorproblem:

  1. Elev, vårdnadshavare eller lärare kontaktar IT/IKT-ansvarig på sin skola.

  2. Om IT/IKT-ansvarig inte kan lösa problemet:

    1. Om problematiken är av teknisk karaktär - Lägg ett ärende i “skolans IT-portal”

    2. Om problematiken är av pedagogisk karaktär - Kontakta verksamhetsnära IT-pedagog, se kontaktpersoner

  3. Vid ytterligare behov av support så kontaktar den verksamhetsnära IT-pedagogen en IT-tekniker på utvecklingsavdelningen.