Fjärrundervisning

Fjärrundervisning

Fjärrundervisning innebär att undervisningen är interaktiv och sker i realtid genom att lärare och elever använder sig av informations- och kommunikationsteknik.

Eleverna kan ta del av undervisningen oavsett om de befinner sig i det fysiska klassrummet eller i sina hem.

Genom att kombinera de digitala verktyg, som föreslås inom strukturen för sammanhållen pedagogisk digital lärmiljö, kan skolor genomföra online-lektioner och därigenom ge sina elever fortsatt tillgång till sina lärares undervisningsmaterial, återkoppling och stöd trots att alla inte befinner sig i ett fysiskt klassrum.

Google Classroom - förslag på lektionsmodell för fjärrundervisning

*För utskrift, klicka i det högra hörnet på dokumentet!

Google Classroom - förslag på lektionsmodell för fjärrundervisning.pdf