Fjärrundervisning

Fjärrundervisning

Fjärrundervisning innebär att undervisningen är interaktiv och sker i realtid genom att lärare och elever använder sig av informations- och kommunikationsteknik.

Eleverna kan ta del av undervisningen oavsett om de befinner sig i det fysiska klassrummet eller i sina hem.

Skolverket - Skillnaden mellan fjärrundervisning och distansundervisning

Skolverket - Fjärrundervisning i olika skolformer

Stöd för nätbaserad undervisning

*För utskrift, klicka i det högra hörnet på dokumentet!

Bilaga 1 Stöd för nätbaserad undervisning när lärare undervisar från annan plats (1).pdf
Stöd för nätbaserad undervisning när både lärare och elever befinner sig hemma 2021-01-11.pdf

*För utskrift, klicka i det högra hörnet på dokumentet!

Google Classroom - förslag på lektionsmodell för fjärrundervisning

Google Classroom - förslag på lektionsmodell för fjärrundervisning.pdf