Digitala lärresurser

Digitala lärresurser, som tillhandahålls av GRF

NE.se

Uppslagsverk, ordböcker, filmer från UR- URplay, Temapaket, E-språk samt läromedlet Programmering.

Just nu har vi tillfälligt tillgång till hela det digitala läromedlet.

UR Play Skola hemma

Appar till iPad NE Junior - Skriva, Räkna, Skriva mfl.

Logga in med personligt konto som du skapar i NE när du är i Malmö stads nätverk

Studi

Flerspråkigt läromedel med korta undervisningsfilmer med tillhörande quizz, åk 4-9

Nyhet - Studis lektioner länkade till de vanligaste skolböckerna

Fjärrundervisa med Studi

Malmö delar

En didaktisk resurs, som möjliggör nätbaserad undervisning. På resursen delar skickliga pedagoger sina bästa arbetsområden, stort som smått. För dig som jobbar i Malmö stad kan dokument, filer, länkar och bilder delas i ditt Google Classroom.

Inläsningstjänst

Inlästa böcker och läromedel.

Innehåller även Begreppa Studiestöd på modersmål.

Digitala lärresurser som tillhandahålls kostnadsfritt till skolor:

Dessa organisationer förändrar kontinuerligt sina tjänster - Kontrollera själv att tjänsterna fortsatt är kostnadsfria