Länkar

Skolahemma.se

Skolahemma.se är ett stöd för skolor för att hantera konsekvenser av Coronapandemin.

Organisera och undervisa på distans

SPSM - undervisning på distans

SPSM kan du få stöd kring hur du kan lägga upp din undervisning på distans.

Lektionsdesign på distans

Helena Wallberg skriver om Lektionsdesign på distans.

Bedömning när undervisningen sker på distans

Sätta betyg när undervisningen sker på distans

Här hittar du information inför betygssättning när undervisningen sker på distans.

Nyanlända elever och distansundervisning

Digitala lektioner

Digitala lektioner är en öppen digital lärresurs.

The Anywhere School - distansundervisning

Google Teach from home

Google Teach from home är extern hub av information och verktyg för att ge stöd till lärare.

G+ nätbaserad undervisning

Diskussionsgrupp G+ är endast för anställda i Malmö stad.