Länkar

Skolahemma.se

Skolahemma.se är ett stöd för skolor för att hantera konsekvenser av Coronapandemin

SPSM - undervisning på distans

SPSM kan du få stöd kring hur du kan lägga upp din undervisning på distans

Lektionsdesign på distans

Helena Wallberg skriver om Lektionsdesign på distans

Bedömning när undervisningen sker på distans

Sätta betyg när undervisningen sker på distans

Nyanlända elever och distansundervisning

Digitala lektioner

Digitala lektioner är en öppen digital lärresurs

The Anywhere School - distansundervisning och hybridundervisning

Google Teach from home

Google Teach from home är extern hub av information och verktyg för att ge stöd till lärare

G+ nätbaserad undervisning

Diskussionsgrupp Google Currents är endast för anställda i Malmö stad