Tips för användning

Google Classroom

Google Classrooms i olika årskurser

Årskurs F-6

Google Classroom för din klass

 • Bjud in elever via klasskod eller klassgrupp från Extens

 • Glöm inte att bjuda in ett antal av dina kollegor eller skolans admin-konto som lärare (prata med skolans IKT-pedagog).

 • Använd fliken Flöde för vanlig information till eleverna. Aktivera gärna möjligheterna för eleverna att kommentera. Görs under inställningar.

 • Använd fliken Uppgifter för konkreta uppgifter för elever.

 • Lägg upp användbart undervisningsmaterial i fliken Material.

 • Glöm inte att du kan dela ut uppgifter till alla dina elever eller ett urval av dessa.

Årskurs 7-9

Google Classroom för din undervisningsgrupp

 • Bjud in elever via klasskod eller klassgrupp från Extens

 • Glöm inte att bjuda in ett antal av dina kollegor eller skolans admin-konto som lärare (prata med skolans IKT-pedagog).

 • Använd fliken Flöde för vanlig information till eleverna. Aktivera gärna möjligheterna för eleverna att kommenter. Görs under inställningar.

 • Använd fliken Uppgifter för konkreta uppgifter för elever.

 • Lägg upp användbart undervisningsmaterial i fliken Material.

 • Glöm inte att du kan dela ut uppgifter till alla dina elever eller ett urval av dessa.

Instruktioner Google Classroom

En 2 år gammal resurs om hur Google Classroom fungerar kan du hitta här.