Lektionsupplägg - nivåer

Användning av Google Classroom

Lektionsupplägg - nivåer

Nivå 1: Lektionsupplägg i Google Classroom.pdf
Nivå 2: Lektionsupplägg i Google Classroom.pdf

Länk till dokumentet Nivå 1: Lektionsupplägg i GC

Länk till dokumentet Nivå 2: Lektionsupplägg i GC

Nivå 3: Lektionsupplägg i Google Classroom.pdf

Länk till dokumentet Nivå 3: Lektionsupplägg i GC

*För utskrift, klicka i det högra hörnet på dokumenten!