Funktionsnedsättning

NPF och corona

Hur hjälper jag mitt barn med adhd och autism som är livrädd för corona-viruset? Hur skapar jag rutiner för mina barn när det inte kan vara på förskolan? Min pojke klarar inte av att ha skola hemma. Vad ska vi göra? Det är några av frågorna som psykolog Bo Hejlskov Elvén och pedagog Kenth Hedevåg svarar på. Programledare är Patti Hansen.

Länk till programmet NPF-familj i coronakrisen

Elev med funktionsnedsättning - att tänka på

  • Informera eleven om hur undervisningen kommer se ut framöver. Var tydlig med förväntningar, kommunicera vad som gäller avseende deltagande. Hjälp eleven med prioriteringar.

  • Se över befintlig planering kring eleven, undersök om och hur dessa planer behöver ses över givet dagsläget. Vad är rimligt att göra under förutsättningarna. Försök få till ett samarbete med hemmet.

  • Gör en plan för hur den fortlöpande kommunikationen skall se ut. När, var och hur skall samtal mellan elev, lärare och vårdnadshavare ske när undervisningen flyttar online. Hur långa skall dessa samtal vara.

  • Försök stödja elevernas sociala förmågor online. Eleven mår bättre av att ha tillgång till sina kamrater men det kräver förmågan att kunna kommunicera online.

  • Var medveten om att du känner dina elever, se över vad du vet om dem och använd det. Det är helt i sin ordning att sänka ambitionsnivån under de förutsättningar som råder.