Flerspråkighet och nyanlända


Studiehandledning på modersmålet

*För utskrift, klicka i det högra hörnet på dokumentet!

Särskilda rutiner vid användning av Classroom för studiehandledning på modersmålet.pdf

Nyanlända elever och nätbaserad undervisning

Våra nyanlända elever är en av de sårbara elevgrupper som vi möter i skolan. Hur påverkar en eventuell omställning till nätbaserad undervisning dessa elever? Vi vet att en undervisning via skärm inte är att föredra för nyanlända elever, då man förlorar flera viktiga verktyg när man inte befinner sig på samma plats. Vi får helt enkelt göra det bästa vi kan!

Läs mer i blogginlägget från Vägledning & stöd på Pedagog Malmö: https://pedagog.malmo.se/2020/03/27/nyanlanda-elever-och-natbaserad-undervisning/.

Anna Kayas blogg, Ny i svenska skolan, har följande inlägg om nyanlända elever och distansundervisning: http://nyisvenskaskolan.blogspot.com/2020/03/nyanlanda-elever-och-distansundervisning.html

Pedagog Värmlands Skolord -ämnesord på olika språk