Extra anpassningar

Särskilt stöd

Extra anpassningar och särskilt stöd

Didaktiska ställningstagande för undervisningen

Didaktiska ställningstagande för undervisningen

Specialpedagogiska råd/ särskilda anpassningar och stöd

Anpassningar och särskilt stöd/ specialpedagogiska råd

Mer att läsa om specialpedagogik och elever i behov av särskilt stöd i distansundervisning:
Pedagogiskt Center Helsingborgs stad
Pedagog Sundsvall

I tidningen Skolvärlden hittar du en artikel där Helene Fägerblad, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten ger tips och råd vad du som lärare behöver tänka på för elever i behov av stöd. Läs här!

Sju frågor för att ge stöd och struktur

De allra flesta av oss behöver veta hur vår dag och våra aktiviteter ser ut. Ida Rosqvist utgår från sju frågor för att synliggöra hur vi kan tänka kring struktur och stöd vid planering av lektioner och aktiviteter. Hennes inlägg på Pedagog Malmö handlar om detta.
Ta hjälp av de sju frågorna med bildstöd för ökad studiero.
Bildstöd De sju frågorna finns att ladda ner här.