EHT på distans

Elevhälsans roll vid nätbaserad undervisning

*För utskrift, klicka i det högra hörnet på dokumentet!

Elevhälsans roll vid nätbaserad undervisning

Stöd från elevhälsan när skolan flyttar hem

Petri Partanen, fil. dr, leg.psykolog, specialist i pedagogisk psykologi, mfl skriver i Skolvärlden hur man arbetar kring elever i behov av stöd på distans.
Vi måste lyfta elevhälsan när skolan flyttar hem

Tips från elevhälsokonsulterna

Det privata företaget Elevhälsokonsulterna ger tips till elevhälsan.
Elevhälsa i Coronatider