Apple - tillgänglighet

Apple och tillgänglighet

En iPad innehåller många olika sorters assisterande funktioner, som kan anpassas utifrån elevens behov.

Hjälpmedelsfunktioner på iPad